Лекарски кабинети

Образна диагностика

Физиотерапия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       Едни от най-добрите специалисти по детски болести от София ще прегледат деца от гр. Бургас на 25 февруари 2023 г., събота. Лекарите са част от Програма "Детско здраве", в която участват водещи специалисти от болница "Пирогов" и лекари от Столична лекарска колегия. (Прегледите в гр. Бургас се провеждат под общата егида с община Бургас?)

      Детските лекари са от специалностите УНГ, ортопедия и травматология, неврохирургия, урология, хирургия, кардиология, неврология, ендокринология, дерматология, педиатрия, образна диагностика, АГ и офталмология. Те ще преглеждат безплатно деца от 0 до 18г. в ДКЦ 1, гр. Бургас. Профилактичните прегледи ще бъдат извършени в рамките на кампанията Програма "Детско здраве".

      Прегледите ще се извършват на 25 февруари, събота, от 9.00ч до 13.00 часа в сградата на ДКЦ 1, гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов 73.     

    Децата, които са с хронични и придружаващи заболявания, трябва да носят за прегледа цялата медицинска документация, съпровождаща заболяването.     

     Желаещите да се възползват от възможността е необходимо предварително да се запишат на телефон 056/810 571 и 056/859 751. Записването се случва всеки работен делничен ден между 14.00 и 18.00 часа.

 

 

 

        „Диагностично - консултативен център - І - Бургас” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ. Той изпълнява мисията по предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението с определена акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „много добра” за срок от четири години от Акредитационен съвет към Министерството на здравеопазването.
          „ДКЦ-І” е най-голямата структура за доболнична помощ на територията на Община Бургас. Центърът разполага с възможности за диагностика и лечение на най-съвременно ниво. Обслужва пациенти от комплексите „Изгрев”, „Зорница”, както и от цяла Бургаска област.
          „Диагностично - консултативен център - І - Бургас” ЕООД работи съгласно изискванията на добрата клинична практика, оборудван е със съвременна техника, в него работят утвърдени специалисти. Стремежът е пациентът да получава компетентна и комплексна извънболнична помощ от ниво общопрактикуващ лекар през специалист до всички необходими изследвания, физиотерапия, както и оперативно лечение.
          „ДКЦ-І” разполага с Рентгенов апарат модел “Q-Rad”- графичен с 2 работни места, уредба за образна диагностика - Рентгенов апарат “General Elektric”CGR – графичен и скопичен пост, и Ехографски апарат “Hitachi” EUB-525. Сектора за образна диагностика на „ДКЦ-І” работи при точно и навременно спазване на всички изисквания от Министерство на здравеопазването, Комитета за Използване на Атомната Енергия за Мирни Цели, РЗИ Бургас, Медицинско отделение “Радиационна хигиена”.
         Лечебното заведение разполага с модерна медико-диагностична лаборатория, оборудвана със съвременна специализирана апаратура: Автоматичен хематологичен брояч “Sysmex” КХ-21, Йон-селективен анализатор AVL, Автоматичен селективен биохимичен анализатор “Hitachi”, Коагулометър COATRON M1.
         „ДКЦ-І” има сключен договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ.
         „ДКЦ-І” има богат опит при извършването на профилактични прегледи. Работим успешно с „Дженерали Закрила Здравно осигуряване”АД, ЗОД „Булстрад Здраве” АД, ЗОК „България Здраве”АД, „Евроинс-здравно осигуряване”ЕАД, ЗОФ „Даллбогг живот и здраве” ЕАД, ЗОФ „Хипократ” АД, „Общинска здравноосигурителна каса”АД, ЗОД „Всеотдайност” АД, „Здравноосигурителна компания ЦКБ Здраве”АД, „Европейска здравноосигурителна каса”АД, „Здравноосигурителен институт”АД „ОЗОФ Доверие”АД, „Токуда ЗОФ”АД.
         В центъра има функциониращи общи и специализирани лекарски консултативни комисии.
         Издават се всички видове медицински свидетелства.
         „ДКЦ-І” работи с талони от РЗОК, със здравноосигурителни компании и на свободен прием.
         Достъп до Диагностично-консултативня център имат всички желаещи за преглед и лечение.