Лекарски кабинети

Образна диагностика

Физиотерапия

 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-І-БУРГАС”ЕООД
ГР.БУРГАС 8000
БУЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ”№73
Тел./факс 056/810556 - УПРАВИТЕЛ
Тел. 056/810571 - РЕГИСТРАТУРА
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


          „Диагностично - консултативен център-І-Бургас” ЕООД е най-голямата структура за извънболнична медицинска помощ на територията на Община Бургас.
          Създаден е посредством преобразуване на съществуващото АПЗЗ в еднолично търговско дружество с общинско имущество. Правата на собственост на Общината се упражняват от Общински съвет гр.Бургас, управител на дружеството е д-р Калина Ишкиева.
          Правният статут на „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД и осъществяваните в центъра дейности и услуги са изцяло съобразени с действащото в страната законодателство и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.
          Дружеството изпълнява мисията по предпазване, възстановяване и укрепване на здравето и защитава общинските интереси в областта на здравеопазването на населението в гр.Бургас и Бургас-област.
          „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД е естествен правоприемник на бивша І-ва консултативна поликлиника Бургас.Строежа на сградата започва през 1962 г. и е завършен през 1968г., когато сградата е въведена в експлоатация. Обособена е като Консултативна поликлиника за всички пациенти от бивша Бургаска област и като районна поликлиника обслужваща пациентите на комплексите „Изгрев”, „Зорница” и „Славейков”. Разкрити са специализирани кабинети, терапевтичен кабинет, педиатричен кабинет, кабинети за женска и детска консултации – единствени по рода си консултативни лекарски кабинети на територията на гр.Бургас.
          През 1970 г. се въвежда часови график и възможност за записване на пациенти за преглед по телефона. Специализираната дейност в поликлиниката в първите години от нейното създаване се извършва на функционално – ротативен принцип от лекарите, работещи в съответните отделения на Районна болница-Бургас.
          „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД има визия за развитието си в сферата на извънболничната помощ чрез предоставяне на висококачествена медицинска помощ при условията на добра конкурентноспособност.
          Дружеството има голям авторитет на пазара за доболнична медицинска помощ. След процедура по акредитация на центъра през м.март 2006 година, той получи много добра оценка /4 звезди / за четири години - едно своеобразно признание за отличната организация на работа и качеството на предлаганите медицински услуги.
          „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД разполага с мощен функционално лечебен и диагностичен потенциал. Центърът е оборудван с най-съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги: автоматичен хематологичен брояч Sysmex КХ 21N, селективен автоматичен биохимичен анализатор Cobas Mira Plus, йонселективен анализатор AVL 9983, 3 бр.микроскопи, 3 ЕКГ апарата “Shiller”, нов графичен рентгенов апарат модел “Q-Red”,производител QUANTUM Medical Imaging, САЩ, Комбиниран графичноскопичен апарат “General elektric”, многофункционален ултразвуков диагностичен апарат Hitachi EUB 525, аудиометър Siemens SD 25, Аудиометър Danpl, ЕЕГ апарат, доплеросонографски апарат.
          Методиките по които се работи в Клинична лаборатория към „ДКЦ-1-Бургас” ЕООД напълно отговарят на препоръките на Експертния съвет по Клинична химия.
          Ежедневно се извършва вътрелабораторен качествен контрол на хематологичните, клиникохимичните и коагулационните показатели с контролни материали с доказано високо качество / C.f.a.s. Prcinorm U , Precipath U ,Quantitrol HS N/ , калибриране при въвеждането на нови методики и др.
          В Центъра се извършват редица високоспециализирани медицински дейности: доплерова сонография с дуплекс скениране, електроенцефалография, фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода, криотерапия и лазертерапия на доброкачествени кожни тумори, кожно-алергично тестуване, двадесет и четиричасово мониториране на кръвно налягане, лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, изследване на хормони, аудометрия.
          „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД е водещо лечебно заведение на пазара на доболнична медицинска помощ в града. В него работят 39 специалисти с утвърден авторитет. В областите алергология, нефрология, отоневрология, неврохирургия, детска неврология, ДКЦ-І-Бургас” ЕООД се явява единственото специализирано заведение за населението от общината.
          Центъра разполага със специалисти от следните специалности: кардиология, детска кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, неврохирургия, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, урология, нефрология, очни болести, вътрешни болести, нервни болести, ушно-носно-гърлени болести, детски болести, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, акушерство и гинекология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория.
          Съществуват добри комуникации между различните видове специалисти до уточняване на основните и придружаващите я диагнози при пациента.
          Добрата организация на работа и доброто ниво на предлаганите услуги, показват, че “ДКЦ-І-Бургас” ЕООД има реално осъществими цели и мисия на лечебно заведение, което поддържа качественото си състояние и в перспектива има възможност за развитие, усъвършенстване и стратегическо навлизане в пазарните ниши на медицинската дейност.
          „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД има сключен договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ. Дружеството има сключени договори за предоставяне на здравни услуги и извършване на профилактични прегледи със здравноосигурителни фондове. Работим успешно с „Дженерали Закрила Здравно осигуряване”АД, ЗОД „Булстрад Здраве”АД, ЗОК „България Здраве”АД, „Евроинс-здравно осигуряване”АД, „Общинска здравноосигурителна каса”АД, „Здравноосигурителна компания ЦКБ”АД.
„ДКЦ-І-Бургас” ЕООД има договори за определени видове медицински услуги с „МБАЛ Бургас” АД, Дом за медикосоциални грижи за деца, Детски център „Св.Николай Чудотворец”, „МДОЗС-Бургас” ЕООД.