Лекарски кабинети

Образна диагностика

Физиотерапия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       Едни от най-добрите специалисти по детски болести от София ще прегледат деца от гр. Бургас на 25 февруари 2023 г., събота. Лекарите са част от Програма "Детско здраве", в която участват водещи специалисти от болница "Пирогов" и лекари от Столична лекарска колегия. (Прегледите в гр. Бургас се провеждат под общата егида с община Бургас?)

      Детските лекари са от специалностите УНГ, ортопедия и травматология, неврохирургия, урология, хирургия, кардиология, неврология, ендокринология, дерматология, педиатрия, образна диагностика, АГ и офталмология. Те ще преглеждат безплатно деца от 0 до 18г. в ДКЦ 1, гр. Бургас. Профилактичните прегледи ще бъдат извършени в рамките на кампанията Програма "Детско здраве".

      Прегледите ще се извършват на 25 февруари, събота, от 9.00ч до 13.00 часа в сградата на ДКЦ 1, гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов 73.     

    Децата, които са с хронични и придружаващи заболявания, трябва да носят за прегледа цялата медицинска документация, съпровождаща заболяването.     

     Желаещите да се възползват от възможността е необходимо предварително да се запишат на телефон 056/810 571 и 056/859 751. Записването се случва всеки работен делничен ден между 14.00 и 18.00 часа.

 

 

ПОЛИТИКА ПО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 

 


Профил на купувача

Диагностично-консултативен център (ДКЦ) - I – Бургас

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за “ДКЦ – I – Бургас” УПИ І, кв. 4 к/с „Зорница” гр. Бургас“

гр. Бургас, 2020 г.

       Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. във връзка с чл. 18 ал. 1 т. 12 от ЗОП с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за “ДКЦ – I – Бургас” УПИ І, кв. 4 к/с „Зорница” гр. Бургас“

     Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16:00 ч. на 16.03.20 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) - I – Бургас, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 73, стая 305, Счетоводство.

     Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 17.03.20 г. от 10:00 ч. в сградата на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) - I – Бургас, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 73, стая 301 назначена от възложителя.

   На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя:

Диагностично-консултативен център (ДКЦ) -I – Бургас
8000, Бургас, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 73,  ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Даниела Георгиева - 056 / 907 242;
По техническата част: Инж. Георги Георгиев - 056 / 907 230

 

 

1. Решение за откриване на процедура - изтегли от ТУК

 

2. Обявление - изтегли от ТУК

 

3. Приложения за попълване - изтегли от ТУК

 

4. Документация - изтегли от ТУК

 

5. ЕЕДОП - изтегли от ТУК

  

6. Проект на договор - изтегли от ТУК

 

7. Техническа  спецификация на материалите - изтегли от ТУК

 

8. КСС - изтегли от ТУК

 

9. Техническа документация - изтегли от ТУК


10. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - изтегли от ТУК

 


Протокол от работа на Комисията - изтегли от ТУК

Решение за избор на изпълнител № 254 от 12.05.20 г. - изтегли от ТУК

 

Договор - изтегли от ТУК

Обявление за възложена поръчка ДКЦ I договор №301 от 05.06.2020 - изтегли от ТУК

Техническо предложение - изтегли от ТУК

Ценово предложение - изтегли от ТУК

 

 

 

  

 

 

 

 

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за “ДКЦ– 1 – Бургас” УПИ І, кв. 4 к/с „Зорница” гр. Бургас“

 гр. Бургас, 2020 г.

прекратена процедура

 Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. във връзка с чл. 18 ал. 1 т. 12 от ЗОП с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за “ДКЦ– 1 – Бургас” УПИ І, кв. 4 к/с „Зорница” гр. Бургас“

инвестиционен проект за рекултивация на клетка 1“

 Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16:00 ч. на 20.02.20 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) едно – Бургас, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 73, стая 305, Счетоводство.

 Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 21.02.20г. от 10:00 ч. в сградата на Диагностично-консултативен център I (ДКЦ I)  – Бургас, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 73, стая 301 назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 Данни за Възложителя

Диагностично-консултативен център I (ДКЦ I) – Бургас

8000, Бургас, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 73,  ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакт:

По юридическата част:

Гергана Стоянова- 056 / 907 288;

По техническата част:

Инж. Георги Георгиев - 056 907 230

 

 

1. Решение за откриване на процедура - изтегли от ТУК

 

2. Обявление - изтегли от ТУК

 

3. Документация - изтегли от ТУК

 

4. ЕЕДОП - изтегли от ТУК

 

5. Приложения за попълване - изтегли от ТУК

 

6. Проект на договор - изтегли от ТУК

 

7. КС И СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ - изтегли от ТУК

 

8. Техническа  спецификация - изтегли от ТУК

 

9. Техническа документация - изтегли от ТУК

 


 

Решение за прекратяване на процедура №100 от 04 февруари 2020г. 

 

Решение за изменение №101 от 04.02.2020г. Обявление за възложена поръчка - изтеглете от ТУК 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА - ПРИКЛЮЧЕНА

 

Номер : 9035953


Срок : петък, 21 ноември 2014 15:00


Документи се приемат в сградата на ул. «Стефан Стамболов» № 73,„ДКЦ-I-Бургас“ ЕООД /етаж 3, стая 305/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ

Протокол от решение: СТР1       СТР2


 

 

ОБЯВИ
Изпълнение на проект 321 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДКЦ- I Бургас, к/с Зорница, гр. Бургас“ - 16.04.2021г.

 

ПАРТНЬОРИ И ВРЪЗКИ
 
ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ
РЗОК
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Министерство на здравеоопазването
НЗОК
Нацонален осигурителен институт
Изпълнителна агенция по лекарствата
Български Лекарски Съюз (БЛС)