Лекарски кабинети

Образна диагностика

Физиотерапия

Образна диагностика - специалисти

 


 РЕГИСТРАТУРА – к-т №205

Понеделник – петък – 7.30ч.-19.00ч.

 

Д-р Васил Николаев Съботинов
специалност – РЕНТГЕНОЛОГИЯ;
Високоспециализирани медико-диагностични изследвания от пакет „РЕНТГЕНОЛОГИЯ:
1. Хистеросалпингография
2. Интравенозна холангиография
3. Венозна урография;

 

Д-р Божидар Николов Христов
специалност – РЕНТГЕНОЛОГИЯ;
Високоспециализирани медико-диагностични изследвания от пакет „РЕНТГЕНОЛОГИЯ:
1. Хистеросалпингография
2. Интравенозна холангиография
3. Венозна урография;