Лекарски кабинети

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ В "ДКЦ-І-БУРГАС" ЕООД

 

 Отстраняване на чуждо тяло тяло - крайници20.00
Код Вид на услугата Цена,лв
1 Първичен преглед 30.00
2 Вторичен преглед 20.00
3 Домашно посещение /без направление/ 30 лв.+5 лв. за транспорт 35.00
4 Изписване на лекарства на хронично болни без направление 5.00
5 Мускулна инжекция 5.00
6 Венозна инжекция 8.00
7 Блокада периферен нерв 8.00
8 ЕКГ 10.00
72 Потребителска такса 2.90
10 Женска консултация 25.00
11 Вземане на венозна кръв 4.00
12 Вземане на биологичен материал 2.00
13 Епикутанен тест (за всяка проба) 4.00
14 Тестове с натриване, с надраскване и с карификация 4.00
15 Интракутанен тест 4.00
16 Хипосенсибилизиране (на сеанс) 4.00
17 Предоперативна подготовка на рискови пациенти/за всяка проба/ 4.00
18 Консултация за имунизация на алергично болни 20.00
  Ксерокс - 5 бр. 1.00
  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
118 Вземане на биологичен материал 2.00
19 Кръвна картина комплексно 5.00
20 ДКК 3.50
21 Морфология на еритроцитите 3.50
22 Ретикулоцити 3.00
23 СУЕ 2.00
24 Време на кървене 1.50
25 Време на съсирване 1.50
26 Протромбиново време 5.00
27 Фибриноген 5.00
28 Урина - пълно химично изследване 5.00
29 Кръвно-захарен профил 6.00
30 Показател поотделно 1.00
31 Седимент 3.00
32 Спермограма 10.00
33 Окултни кръвоизливи 2.00
34 Кръвна захар 2.00
35 Билирубин-общ 2.50
36 Билирубин-дир. 2.50
37 Урея 3.00
38 Креатенин 3.00
39 Пикочна киселина 4.00
40 Холестeрол 4.00
41 HDL - Холестерол 5.00
42 LDL - Холестерол 2.00
43 Триглицериди 4.00
44 Общ белтък 2.50
45 Албумин 2.50
46 Желязо серумно 5.00
47 Желязосвързващ капацитет 5.00
48 Na 4.00
49 К 4.00
50 Cl 4.00
51 Ca 4.00
52 P 3.00
53 Mg 3.00
54 ASAT 5.00
55 ALAT 5.00
56 GGTP 4.00
57 ALP 4.00
58 CPK 5.00
59 Амилаза 5.00
60 С реактивен протеин 6.00
61 AST 6.00
62 RF 6.00
63 RPR 4.00
64 FT 3 15.00
65 FT 4 15.00
66 TSH 15.00
67 Хеликобактер пилори 15.00
68 Микроалбуминурия 8.00
69 Гликиран хемоглубин 8.00
179 PSA 15.00
180  МАТ 15.00
181  ТАТ 15.00
  ФИЗИОТЕРАПИЯ  
73 Галванизация и електрофореза, ДД, СМТ, ИФТ, МП, УЗ, УВЧ, МВТ, СОЛУКС, УВЛ, УВЕ, Инхалации и др. 5.00
74 Електростимулации 5.00
75 Лазертерапия 5.00
76 Парафинолечение 1 поле 4.00
77 Парафинолечение 2 полета 6.00
78 Активна ЛФК,обучение в ходене, ползване на протезни и помощни средства, обучение в ДЕЖ, механотерапия, лечение с положение 5.00
70 Пасивна ЛФК, мануална и механична тракция, екстензия суспенсионна и пулитерапия, релакционни техники /ПНМУ, ПИР / криотерапия / специализирани техники 6.00
80 Масаж - частичен 8.00
81 Физиотерапевтичен курс 20 процедури 60.00
  РЕНТГЕНОВИ И ЕХОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
82 Рентген на стомах 40.00
83 Рентген пасаж 40.00
84 Рентген стомах с пасаж 65.00
85 Рентген на ребра 20.00
86 Иригография 70.00
87 Урография 80.00
88 Рентген само фас или профил 15.00
89 Рентген фас и профил 25.00
144 Ехография на всички органи 35.00
115 Ехография на следните органи и области поотделно:
тазобедрени стави - кърмачета, жлъчно-чернодробна област, отделителна с-ма, простата, малък таз при жената, панкреас и далак, аорта и парааортални лимф.възли, бременност
15.00
176 Eхография на малък таз при жената /с вагинален трансдюсер/ 30.00
176 Щитовидна жлеза, млечни жлежи и тестиси 25.00
116 Рентгенография на гръбначен сегмент в ІІ проекции 25.00
117 Рентгенография на гръбначен сегмент в І проекция 15.00
118 Рентгенография на череп в I проекция 15.00
119 Рентгенография на череп в II проекции, включително специални центражи 25.00
120 Рентгенография на кости в I проекция 15.00
121 Рентгенография на кости в II проекции 25.00
122 Рентгенография на бял дроб и сърце - лицева 15.00
123 Рентгенография на бял дроб и сърце - профилна с контраст на хранопровода 26.00
124 Обзорна снимка на таз с двете тазобедрени стави 20.00
125 Рентгенография на корем - обзорна - бъбреци 20.00
126 Рентгенография на корем за свободен газ и хидроаерични нива - абдомен 20.00
  ДРУГИ  
91 Налагане на гипс с репозиция и упойка 30.00
92 Дезо 10.00
  Поставяне на ортеза 5.00
93 Голяма шина с гипс бинтове 25.00
94 Малка шина с гипс бинтове 15.00
95 Голям циркуляр с гипс бинтове 30.00
96 Циркуляр сваляне 10.00
97 Вътреставна инжекция 16.50
98 Пункция на става 16.50
99 Отстраняване на тел с упойка 20.00
100 Операции на ганглии, липоми, бурси 30.00
101 Наместване на фрактура с упойка 30.00
  Пронацио долороза /деца/ 15.00
102 ЛКК 5.00
112 Издаване на медицинско свидетелство за МПС 20.00
113 Издаване на медицинско свидетелство след преглед 15.00
114 Издаване на медицинско свидетелство за ученици и студенти 10.00
103 Наместване на луксация с упойка 30.00
104 Инцизии на флегмони, на сухожилия, панерициум 20.00
105 Сваляне на конци 15.00
106 Поставяне на спирала 40.00
107 Екстракция на спирала 30.00
  Освидетелстване за изнасилване 50.00
108 Мануално изследване на гърда 15.00
109 Поставяне на песар 15.00
110 Екстракция на песар 15.00
111 Инцизия на форункул 20.00
112 Лигиране на кондиломи 15.00
127 Цветен доплер 50.00
172 Доплер ЕДС 30.00
173 Доплер ТДС 30.00
  Доплер ЕДС + ТДС 55.00
174 Доплер крайници-вени 45.00
175 Доплер крайници-артерии 45.00
128 ЕЕГ 30.00
129 Спирометрия 8.00
130 Аудиометрия 20.00
131 Отоневрологично изследване 30.00
70 Отстраняване на чуждо тяло от нос или слухов канал 20.00
71 Отстраняване на чуждо тяло тяло или епилация на мигли 20.00
  УРОЛОГИЧНИ  
132 Въвеждане/смяна уретрален катетър 20.00
133 Урологичен преглед с въвеждане/смяна уретрален катетър 40.00
134 Урологичен преглед с въвеждане/смяна уретрален катетър в дома на пациента 60.00
135 Локална анестезия след скарификационна проба 25.00
136 Прилагане тетаничен анатоксин 2.00
137 Урологичен преглед с отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани без инцизия 30.00
138 Урологичен преглед с отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с инцизия 90.00
139 Урологичен преглед с инцизия на абсцес, флегмон, киста, фурункул, карбункул и др. 50.00
140 Урологичен преглед с ексцизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния 50.00
141 Вземане на биопсичен материал 50.00
142 Бактериологична натривка от покривна тъкан / оперативна рана 20.00
143 Вторичен урологичен преглед със смяна на ранева тампонада или дренаж 40.00
144 Вторичен урологичен преглед с полагане на превръзка 30.00
145 Вторичен урологичен преглед с отстраняване на шевен материал 20.00
147 Урологичен преглед с електрокоагулация 80.00
148 Урологичен преглед с безкръвно отстраняване на фимози 40.00
178 Електрокоагулация на полипи и кондилом 90.00
  ХИРУРГИЧНИ  
150 Хирургичен преглед 20.00
151 Локална анестезия след скарификационна проба 15.00
152 Прилагане тетаничен анатоксин 5.00
153 Превръзка малка 10.00
154 Превръзка на рана 15.00
155 Превръзка при изгаряне 20.00
156 Обработка и шев на рана на меки тъкани 35.00
157 Хирургичен преглед с инцизия на перианален абсцес 40.00
158 Хирургичен преглед с инцизия на гръдна жлеза 40.00
159 Хирургичен преглед с инцизия на палмарно / тенарно пространство 40.00
160 Хирургичен преглед с отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани 40.00
161 Хирургичен преглед с отстраняване на нокът 40.00
162 Хирургичен преглед с ексцизия на кожни придатъци 40.00
163 Хирургичен преглед с ексцизия на доброкачествени тумори 50.00
164 Хирургичен преглед с ексцизионна обработка на рана 40.00
165 Хирургичен преглед с отложен шев при гранулираща коремна рана 40.00
166 Вземане на биопсичен материал 50.00
167 Вторичен хирургичен преглед с хирургична обработка на етеростома 30.00
168 Вторичен хирургичен преглед със смяна на ранева тампонада или дренаж 20.00
169 Вторичен хирургичен преглед с отстраняване на шевен материал 20.00
170 Пункция на става /лечебна, диагностична/ 20.00
171 Инцизия на мека тъкани 20.00
  Криотерапия 10.00
     
90 Преглед чужденци 100.00
91 Преглед на чужденци със статут на пребиваващи 50.00
  Налагане на гипс с репозиция и упойка 100.00
  Хирургични манипулации 100.00
  Лабораторни изследвания 50.00
  Ренген на ребра 80.00
  Рентген само фас или профил 50.00
  Ренген фас и профил 80.00
  Ехография на всички органи 100.00
  Ехография на следните органи и области: поотделно: тазобедрени стави - кърмачета, жлъчно-чернодробна област, отделителна с-ма, простата, малък таз при жената, панкреас и далак, аорта и парааортални лимф.възли, бременност 30.00
  щитовидна жлеза, млечни жлези и тестиси 50.00
  рентгенография на гръбначен сегмент в ІІ проекции 80.00
  рентгенография на гръбначен сегмент в І проекция 40.00
  рентгенография на череп в I проекция 40.00
  рентгенография на череп в II проекции, включително специални центражи 80.00
  рентгенография на кости в I проекция 40.00
  рентгенография на кости в II проекции 80.00
  рентгенография на бял дроб и сърце - лицева 80.00
  рентгенография на бял дроб и сърце - профилна с контраст на хранопровода 100.00
  обзорна снимка на таз с двете тазобедрени стави 100.00
  рентгенография на корем - обзорна - бъбреци 100.00
  Доплер 100.00
  ЕЕГ 100.00